Miljöpolicy

Allflytt-TSV AB är ett lokalt flyttföretag med Göteborgsregionen som huvudsaklig marknad. Vi erbjuder flyttjänster omfattande bohag, arkiv, museiföremål, antikviteter och magasinsförvaring. Vi ska vara kända för att våra tjänster utförs med hög kvalitet av yrkesskickliga medarbetare som ger våra kunder ett trevligt bemötande.

 

I vår verksamhet vill vi ta miljöansvar. Det innebär för oss att vi ska;

  • Öka medvetenhet och kunskap om miljöaspekter av våra tjänster bland medarbetare och kunder                     
  • I alla våra inköp ta miljöhänsyn
  • Effektivisera och miljöanpassa våra transporter
  • Förebygga olycksrisker i vår verksamhet
  • Hantera avfall på ett resurseffektivt sätt

Genom ett systematiskt och förebyggande arbete med ständiga förbättringar på miljöområdet ska vi säkerställa att vår verksamhet uppfyller de miljökrav som finns från lagstiftning och kunder.


Gunnilse 2008-05-05
Conny Hansson
VD
Allflytt-TSV AB