Miljöinformation

Vi arbetar med transporter och därför jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Alla våra fordon är godkända för trafik i miljözon.

4 tunga lastbilar är EURO 5 klassade. Vi har valt att köra våra fordon på ACP blandat bränsle.

Emballaget som används vid flyttningar är miljövänligt. Avfall från uppdrag sorteras och lämnas vid Renovas avfallsanläggningar.