Som privatperson kan det vara bra att veta att rut-avdrag ges för flytt av bohag till och från magasin förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden. Kontakta oss för mer info.