Javisst, det kan vi. Vi kan även bygga specialemballage om så behövs för en säker transport. Vi gör även exportemballeringar. Vi kan hjälpa till med både ner- och uppackning. Vi kan även hjälpa till med ex montera upp och ned möbler som inte kan flyttas hela, samt ta mer armaturer och lampor. För privatpersoner är dessa tjänster numera rut-berättigade om de utförs i direkt samband med flytt.