Ja, Allflytt-TSV följer både Bohag 2010 och Kontor 2003.