Allflytt-TSV AB är ursprungligen en sammanslagning av två flyttföretag från Göteborg; Allflytt och TSV Transporter AB. Båda företagen jobbade parallellt med flytt i Göteborg under ett stort antal år.