Ja, Allflytt-TSV har många typer av företagstjänster: Kontorsflytt och företagstjänster, tunggodshantering, hjälp på bygget såsom ex inbärning av materiel, emballering och packning, bostadsevakueringar, röjning och avfallshantering, specialflytt och lyft, samt magasinering. Kontakta oss för mer info.