Rut-avdraget ger 50% avdrag på arbetskostnaden vid flytten såsom: packning och uppackning, arbetstid vid transport, lastning och lossning osv. Självklart sköter vi din ansökan åt dig.