Allflytt TSV AB erbjuder omfattande tjänster för företagsflyttning som gör att ni kan fokusera på er verksamhet medan vi sköter övergången. Flyttning av kontor är en komplex process som kräver noggrann planering och genomförande. Den omfattar flera steg, till exempel packning, transport, uppackning och installation av utrustning, möbler i de nya lokalerna. Vi kan hjälpa till med planeringen av logistiken kring kontorsflyttar och företagsflytt. Allflytt-TSV AB utför i första hand denna typ av flytt i Göteborg med kranskommuner som ex Kungälv, Lerum, Ale, Mölndal, Härryda och Kungsbacka. Fråga oss gärna då flyttar till andra kommuner utanför Storgöteborg förekommer.