I våra magasin kan man förvara hela bohag, arkiv mm. Vi förvarar dina ägodelar i träboxar som lagras i ett modernt uppvärmt magasin, som även är brand och inbrottslarmat. Vi tar även emot skrymmande gods som ex flyglar eller utställningsmaterial.