Kontorsflytt och fastighetstjänster

Kontorsflytt och fastighetstjänster

Vår personal har ID06 och SSG Entré
  • Kontorsflytt
  • Arkivflytt
  • Bärhjälp
  • Montering/Demontering
  • Röjning och avfallshantering
  • Vaktmästeritjänster
  • Ommöbleringar
  • Kabelsanering
Go to Top